FriluftsRådet

Blå Flag

Friluftsrådet uddeler 256 Blå Flag til strande og lystbådehavne

10. maj 2017

256 strande og lystbådehavne kan hejse det Blå Flag, som er symbol på rent badevand, miljøhensyn og badesikkerhed, når badesæsonen bliver skudt i gang den 1. juni.

Img 2924

Selv om strandvejret lader vente på sig, så er 256 strande og lystbådehavne klar til at skyde badesæsonen i gang den 1. juni med det Blå Flag i toppen af flagstangen.

Den internationale Blå Flag jury har i år godkendt, at Friluftsrådet kan dele det Blå Flag ud til 227 strande og 29 lystbådehavne lever op til kravene om miljøhensyn, faciliteter og badesikkerhed, som der blandt andet skal til for at få det Blå Flag. I 2016 blev der uddelt 262 Blå Flag til 224 strande og 38 havne, altså er der i år færre havne, der har ansøgt om flaget.

Gode oplevelser ved vandet
Både Blå Flag-strande og Blå Flag-lystbådehavne kan byde på andet end redningskranse og toiletfaciliteter. I løbet af sommeren bliver der afholdt mere end 300 aktiviteter, som giver store og små strandgæster indsigt havets dyre- og planteliv, strandens fugle, havnenes miljøindsatser og meget andet. 

”Vi er i Danmark heldige at have en lang og smuk kystlinje, som byder på masser af skønne natur- og friluftsoplevelser. Blå Flag-aktiviteterne giver strandgæsterne ny inspiration til oplevelser langs vandet og skaber forståelse for, hvor vigtigt det er at beskytte naturen,” siger Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet.

www.blaaflag.dk kan du finde en aktivitet i nærheden af dig og din familie.

På en Blå Flag-strand finder du:

 • Rent badevand
 • Livrednings- og førstehjælpsudstyr
 • Nødtelefon på eller i nærheden af stranden
 • Livreddere enkelte steder (kun i sommerferien)
 • Natur- og miljøaktiviteter
 • Toiletfaciliteter
 • Affaldsfaciliteter
 • Informationstavle

Frederikshavn har flest flag
Frederikshavn Kommune er i top med 12 Blå Flag-strande, efterfulgt af Lolland Kommune og Aabenraa Kommune, som begge har 11 strande med det Blå Flag. Norddjurs Kommune og Gribskov Kommune er også med i opløbet om at have flest Blå Flag med ni flag hver.

Det Blå Flag kan både tildeles strande og lystbådehavne. Der er dog en central forskel på, hvad man kan forvente af henholdsvis en Blå Flag-strand og en Blå Flag-havn. På strandene er det Blå Flag en garanti for at badevandet er rent – det er ikke tilfældet i lystbådehavnene. Det er nemlig slet ikke tilladt at bade i de danske lystbådehavne. Derimod kan man forvente, at der i Blå Flag-havnene blandt andet er redningsudstyr, toiletfaciliteter og information om miljøforhold.

Find Blå Flag-strand, en Blå Flag-havn eller et Blå Flag-center nær dig 

På en Blå Flag-havn finder du

 • Livrednings- og førstehjælpsudstyr
 • Nødtelefon på havneområdet
 • Brandbekæmpelsesudstyr
 • Natur og miljøaktiviteter
 • Information om miljøforhold og naturområder
 • Informationstavle
 • Toiletfaciliteter
 • Affaldsordning - også for miljøfarligt affald
 • Oplysning om god miljøpraksis

Om Blå Flag-ordningen
Blå Flag er en international kvalitetsordning af strande og havne under FEE - Foundation for Environmental Education. I Danmark administreres ordningen af Friluftsrådet. Kriterierne for, hvad der skal til for at få det Blå Flag er dermed internationalt gældende. I alt er 49 forskellige lande med i ordningen. Danmark er på 7. pladsen over de lande, der har flest flag på den nordlige halvkugle.

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website