FriluftsRådet

Blå Flag

256 strande og havne indstillet til Blå Flag

2. februar 2017

Den danske Blå Flag-jury har indstillet 227 strande og 29 havne til at modtage det Blå Flag i 2017. Indstillingerne skal nu godkendes af den internationale jury.

Blå Flag Vinter

227 strande og 29 havne er blevet indstillet til at modtage det Blå Flag i 2017-sæsonen. I alt modtog Friluftsrådet, som administrerer Blå Flag-ordningen i Danmark, 261 ansøgninger, og 256 af dem er altså blevet indstillet til godkendelse i den internationale jury.

13 af de indstillede ansøgninger kræver en dispensation fra de internationale kriterier.

Det Blå Flag gives til kommuner og havne, som gør en ekstra indsats for at sikre rent badevand og gode naturoplevelser langs kysten.

I 2016 blev der uddelt 262 Blå Flag til strande og havne.

På en Blå Flag strand finder du...

 • Rent badevand
 • Livrednings- og førstehjælpsudstyr
 • Nødtelefon på eller i nærheden af stranden
 • Livreddere enkelte steder (kun i sommerferien)
 • Natur- og miljøaktiviteter
 • Toiletfaciliteter
 • Affaldsfaciliteter
 • Informationstavle

I en Blå Flag havn finder du:

 • Livrednings- og førstehjælpsudstyr
 • Nødtelefon på havneområdet
 • Brandbekæmpelsesudstyr
 • Natur og miljøaktiviteter
 • Information om miljøforhold og naturområder
 • Informationstavle
 • Toiletfaciliteter
 • Affaldsordning - også for miljøfarligt affald
 • Oplysning om god miljøpraksis
 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website