FriluftsRådet

Blå Flag

Handicapfaciliteter på stranden

Blå Flag arbejder for at fremme tilgængeligheden til de danske strande for folk med handicap, gangbesværede og ældre. Vi ønsker at der bliver skabt bedre forhold, så disse grupper også kan få nogle gode oplevelser på de danske badestrande.

image

Blå Flag har fastsat nogle krav, der er med til at forbedre handicaptilgængeligheden til mange danske strande. Meget er sket siden dette initiativ er sat i gang og mange steder er adgangen til strandene og deres faciliteter blevet væsentligt forbedret. Der kan forsat gøres mere og det sker løbende.

Blå Flags krav til handicapfaciliteter

Minimum en strand i hver kommune skal opfylde nedenstående:

• Handicaptoilet (alle nybyggede handicaptoiletter skal opfylde dansk standard)
• Adgang til strandområdet

Det anbefales at der også etableres:
• Adgang til udsigtspunkt
• Adgang til vandkanten
• Handicapparkering

Nogle kommuner kan af forskellige årsager have fået dispensation for dette krav.

 

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website