FriluftsRådet

Blå Flag

Badesikkerhed - Blå Flag handler om din og andres sikkerhed!

image

Hvert år strømmer tusindvis af mennesker til de danske Blå Flag strande for at bade. Vand er dejligt og fascinerer os, men vand kan også være farligt. På en Blå Flag strand er der tænkt på din sikkerhed, men ved at være opmærksom og ved at følge nedenstående råd, kan du være med til at forbedre din og andres sikkerhed.


Hvilke sikkerhedsfaciliteter er der på en Blå Flag strand?

Blå Flag kampagnen har opstillet nogle krav til en strands sikkerhedsfaciliteter.
En Blå Flag strand skal have et passende antal og funktionsdygtigt sikkerhedsudstyr samt førstehjælpsudstyr, og der skal være en nødtelefon på eller i nærheden af stranden.
På nogle Blå Flag strande forefindes også livreddere.
I tilfælde af forurening, opblomstring af giftige alger eller lignende vil du blive advaret herom.

Sådan redder du liv ved vand i vinterlook

I søer, fjorde og stille havområder, hvor der ofte kommer is på vandet, sker der hvert år isulykker, hvor mennesker går igennem isen. Det kolde vand er ofte skyld i, at ulykkerne får en dødelig udgang. Se filmen og læs her, hvordan man overlever i koldt vand.

Sådan forebygger du ulykker

 • Gå aldrig alene ud på isen.
 • Børn skal altid følges med en voksen.
 • Tal med dine børn om isen og dens farer.
 • Hold øje med skilte, der fortæller, om isen er sikker.
 • Se dig for! Isen er altid svagere ved pæle, stolper, udløb, siv, sunde, kanter, våger, broer og badebroer.

 

Hvis du falder gennem isen

 • Beskyt dig selv i faldet.
 • Undgå at få hovedet under vand.
 • Undgå panik og få styr på din vejrtrækning.
 • Råb efter hjælp!
 • Søg tilbage til det sted, hvor du faldt i og sæt albuerne på isen.
 • Lav svømmetag med benene, spark bagud og kravl op på isen.
 • Mav dig fremad mod land til isen igen kan bære.
 • Spar på kræfterne, hvis du ikke kan komme op. Bevæg dig mindst muligt.

 

Hvis du skal hjælpe en, der er faldet gennem isen

 • Ring 1-1-2.
 • Gå ikke tæt på vågen, så falder du selv i.
 • Læg dig ned på maven.
 • Kast en redningskrans eller andet redningsudstyr og hold fast i linen.
 • Brug en gren eller et halstørklæde i mangel af redningsudstyr.
 • Ræk aldrig din arm ud!

 

Hvornår er isen sikker?

Når temperaturen nogle dage har været under frysepunktet, begynder man typisk at måle istykkelsen på søer og fjorde. Det er din kommunes beredskabschefer eller teknisk forvaltning, der holder øje med isens tykkelse, opsætter skilte og vurderer, om færdsel på isen er sikkert. Du kan holde dig informeret ved at søge på "Er isen sikker" på din kommunes hjemmeside, når frosten sætter ind.

 

Hold øje med skiltene

Kommunerne bruger forskellige skilte, når de informerer om issikkerhed. Nogle skilte siger "Færdsel på isen forbudt", andre "Færdsel på isen er sikkert". Derfor, hold øje med skiltene! Hvis du overtræder politiets forbud mod færdsel på isen, kan du få en bøde.

Hvis der sker en ulykke, og du får brug for at tilkalde hjælp, skal du kigge efter de grønne skilte med redningsnummer,for at sikre at hjælpen kan nå hurtigt frem. Nogle steder sidder redningsnummeret på redningsudstyret.

 

Se TrygFondens issikkerhedsfilm, som ligger på TrygFondens hjemmeside:
www.respektforvand.dk

Se også på Youtube:
http://www.youtube.com/results?search_query=is%20sikkerhed&sm=3

Hvis ulykken sker?

Tag redningspostens materiel i brug
Ring 112 enten på din egen mobil eller på strandens nødtelefon
Præsenter dig tydeligt og oplys:
 - Hvor ulykken er sket.
 - Sig nøjagtig hvorfra der ringes.
 - Hvor mange der er i nød.
 - Hvad der er sket, ligger den nødlidte i vandet eller på  stranden.

Husk at afmelde, hvis det er falsk alarm.

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website