FriluftsRådet

Blå Flag

Strandgæsten

image

Hvem kan få Blå Flag?
Alle strande og havne, som opfylder Blå Flag kriterierne indenfor vandkvalitet, sikkerhed, information, miljø og faciliteter, kan modtage det Blå Flag. Flaget tildeles for et år af gangen og skal godkendes af både en dansk og international jury.

Hvad betyder det Blå Flag for mig?
Blå Flag er en miljømærkningsordning, der garanterer at stranden arbejder for, at sikre vores fælles natur og miljø. Gæster og lokale folk inddrages ved afholdelse af miljøaktiviteter og andre arrangementer for børn og unge. De informeres om, hvad man selv kan gøre for at bevare naturen, når man gæster en Blå Flag strand. Derudover skal en Blå Flag strand være ren og velholdt, have livredningsudstyr, gode toiletforhold, affaldsfaciliteter mm.
Dette er alt sammen med til, at alle får en god oplevelse på stranden.

På en Blå Flag strand finder du:

 • Rent badevand
 • Livrednings- og førstehjælpsudstyr
 • Nødtelefon på eller i nærheden af stranden
 • Livreddere enkelte steder (kun i sommerferien)
 • Natur- og miljøaktiviteter
 • Toiletfaciliteter
 • Affaldsfaciliteter
 • Informationstavle
 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website