FriluftsRådet

Blå Flag

FLID

    
Flid logo
    
Foreningen af lystbådehavne i Danmark forkortet FLID er lystbådehavnenes interesseorganisation og repræsenterer såvel private som kommunale havne.
FLID har i dag over 170 medlemshavne og repræsenterer derigennem knap 40.000 bådpladser.

FLID er en slagkraftig organisation, der taler lystbådehavnens sag overfor bl.a. myndigheder og har gennem årene haft stor succes med at præge og ændre nye bekendtgørelser og regler til fordel for danske lystbådehavne.

Råd og vejledning
FLID yder derudover råd og vejledning til medlemmer og har en stor viden vedr. havne og havnedrift, som medlemmerne kan trække på. Det være sig i forhold til standardreglementet, forsikringer, jura, klapning, miljø, inddrivelse af gæld, flytning af både, sikkerhed, lovgivning og meget mere.

Vidensbank
Medlemmer har adgang til foreningens vidensbank på www.flidhavne.dk med oplysninger om alle relevante havnerelaterede emner. Her findes også et kartotek over leverandører af havnemateriel og serviceydelser, medlemstilbud, rabatter og meget mere.

Kurser og seminarer
FLID afholder endvidere hvert år en række kurser og seminarer, som dækker de vigtigste videns- og færdighedsområder knyttet til havnedrift, hvor havnene samtidig bliver led i et netværk, hvor man kan udveksle erfaringer og gode råd med andre kompetente havnefolk over hele landet. 

Links

flidhavne.dk

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website