FriluftsRådet

Blå Flag

Danske Tursejlere

Danske Tursejlere logo
 
Danske Tursejlere (DT) er Danmarks største sejladsorganisation, der udelukkende varetager interesser for tur- og fritidssejlere. DT medvirker til at styrke samværet og fællesskabet blandt sejlere gennem en mangfoldighed af aktiviteter.
Blandt DTs mærkesager er sikkerheden til søs og i de maritime miljøer højt prioriteret. DT tilskynder til gode frilufts- naturoplevelser og arbejder aktivt for, at der udvises respekt for natur og miljø.

Uddannelse, læring og viden i relation til godt sømandskab og sikker sejlads er også et centralt tema for DT, der tilbyder en række kurser inden for disse områder.

DT er repræsenteret i alle relevante organer som bl.a. drøfter søsikkerhed, natur og miljø. DT samarbejder med udenlandske søsterorganisationer og er også medlem af European Boating Assosiation (EBA).

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website