FriluftsRådet

Blå Flag

Om Blå Flag

image

Blå Flag er en international miljømærkningsordning som sikrer dig gode oplevelser ved strand og havn. Vi arbejder for at beskytte og passe godt på vores fælles hav- og kystmiljø.

Hvordan?
Vi tildeler det Blå Flag til de strande og havne som gør en ekstra indsats for miljøet eller forsøger at højne strandens eller havnens standard. Samtidig oplyser vi om livet og miljøforholdene langs kysterne og i havet og hvordan vi kan bruge naturen på den mest hensigtsmæssige måde. Der arbejdes med følgende områder:

 • Miljøindsats og vandkvalitet
 • Miljøinformation
 • Drift, sikkerhed og faciliteter


Det er kriterier indenfor disse områder en strand eller havns ansøgning til Blå  Flag vurderes ud fra. For at sikre kvaliteten skal man ansøge om det Blå Flag  hvert år.
  
Når du besøger en Blå Flag strand eller havn vil du derfor opleve at der er en  høj vandkvalitet, at der er en klar og tydelig miljøinformation, at der er gode udenomsfaciliteter og at der er fokuseret på badesikkerhed.

Her kan du søge om det Blå Flag

Den Danske Jury

 • Torben Kaas - Friluftsrådets bestyrelse
 • Leif Nielsen - Danske Tursejlere
 • Erik Bech - Dansk Svømmeunion
 • Steen Wintlev-Jensen - Dansk Sejlunion
 • Jesper Højenvang - Foreningen af Danske Lystbådehavne
 • Susanne Hanberg - AnalyTech Miljølaboratorium A/S
 • Morten Horsfeldt Jespersen - Natur & Miljø/Silkeborg Kommune
 • Anette Eigaard - Danmarks Naturfredningsforening
 • Peter Jessen - Naturstyrelsen 

Sagsbehandling

Efter sagsbehandling af Blå Flag Danmark, indstilles ansøgere som opfylder Blå Flags kriterier til den danske Blå Flag jury og herefter den internationale Blå Flag jury, der vurderer om en strand eller havn kan modtage det Blå Flag for den kommende sæson.

Kontrolbesøg

I løbet af sæsonen vil alle strande og havne få kontrolbesøg af en Blå Flag konsulent, som kontrollerer at alt er i overensstemmelse med Blå Flags kriterier. Den internationale Blå Flag koordination aflægger også uanmeldte kontrolbesøg.

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website