FriluftsRådet

Blå Flag

Sikkerhed på havnen

På en Blå Flag havn er der tænkt på din sikkerhed, men ved at være opmærksom og ved at følge nedenstående råd, kan du være med til at forbedre din og andres sikkerhed.

Sikkerhedsråd på en havn:

 • Orienter dig om havnens brand- og redningsudstyr.
 • Ulykker kan forebygges ved at vise omtanke og holde orden.
 • Vedligeholdelse af båd og udstyr kan forebygge ulykker.
 • Hold dit personlige redningsudstyr ved lige.
 • En ansvarlig person skal altid være tilstede ved brug af åben ild og ved brændstofpåfyldning må der ikke være ild i nærheden.
 • Begræns farthastigheden ved sejlads i havnen.
 • Børn bør være iført redningsvest under færden på havnens broer, kajer og moler.
 • Vær ekstra opmærksom på faremomenter, når både skal på land, og når de vedligeholdes eller repareres.
 • Vær opmærksom på særlige faremomenter såsom, brændstof, gas- og trykflasker el.lign.
 • Vær forsigtig, hvis alkohol indtages.
 • Følg desuden de forskrifter og regler, der er på havnen.

  Hvis ulykken indtræffer?
 • Skab så vidt muligt overblik over ulykkens omfang.
 • Brug båden eller havnens rednings- eller brandudstyr til at redde og sikre, hvis der er mennesker involveret i ulykken.
 • Ring 112 på havnens telefon eller mobiltelefon.
 • Præsenter dig tydeligt og oplys:
  - Hvor ulykken er sket
  - Hvor ringes der fra
  - Hvor mange der er i nød
  - Hvad der er sket, ligger den nødlidte i vandet eller er der brand el.lign.
 • Alarmér evt. havneopsynet.
 • Hvis mennesker er uden for fare, kan du gå i gang med at begrænse skaderne.
 • Husk at afmelde, hvis det er falsk alarm.

 

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website