FriluftsRådet

Blå Flag

Hvad betyder skiltene?

På en Blå Flag havn skal der være opsat et oversigtkort over havnens faciliteter og redningsudstyr for at servicere og øge sikkerheden for havnens brugere. Derfor er det rart at kende piktogramsymbolerne for nemt at finde rundt på havnen samt vide hvor langt der er til hjælpen hvis man skulle få brug for den.

Oversigtkortet på havnen skal indeholde:

 • Sikkerhedsudstyr: Redningskranse, redningstier mm.
 • Førstehjælpskasse
 • Miljøfarligt affald
 • Affaldsfaciliteter og affaldssortering
 • Modtagerfaciliteter
 • Nødtelefon
 • Drikkevand
 • Toiletter
 • Informationstavle
 • P-plads
 • Kartografiske elementer: "Her står du" punkt, nordpil og en skala for afstandsbedømmelse

Lær at læse skiltene

Lær at læse skiltene

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website