FriluftsRådet

Blå Flag

Gode råd på havnen

God miljøpraksis
Hav- og kystmiljøets liv er havnens fremtid. En lystbådehavn er et unikt sted, hvor der er et væld af muligheder for at få oplevelser og dyrke forskellige aktiviteter. Ved at opfylde Blå Flag kampagnens kriterier, er havnen med til at beskytte hav- og kystmiljøet, så man også i fremtiden kan nyde de landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier, der findes i området omkring havnen.

Du kan som sejler være med til at beskytte havnen ved at:

 • bruge havnens toilet og badefaciliteter, når du er i land
 • anvende miljøvenlige opvaske- og rengøringsmidler
 • så vidt muligt at spare på el og vand
 • bruge miljøvenlig maling mv. til vedligeholdelse af båden, hvor det er muligt
 • holde alt affald indenbords og aflevere spildolie, malingsrester, afskrabet maling, gamle bådbatterier og alt andet almindeligt og miljøfarligt affald i havnens containere.
 • søge information om sårbare og beskyttede områder inden du sejler for at undgå at forvolde skader på disse områder.
 • Vær opmærksom på lokale regler og havnefodegens anvisninger

Du kan som sejler beskytte omgivelserne ved:

 • tage hensyn til andre brugere af havet
 • ikke at tømme spildevand og marinetoilet ud i lukkede farvande eller nær kysten
 • respektere naturreservater og fredede områder og ikke forstyrre rugende fugle eller jage havpattedyr.
 • undgå, at ødelægge havbunden eller forstyrre fiskeri og fiskegrej.
 • holde havet og kysterne rene, ved ikke at smide affald i havet eller langs kysten
 • give myndighederne øjeblikkelig besked om enhver forurening eller overtrædelse af miljølovgivningen.
 • Opfordre andre sejlere til også at tage hensyn til miljøet

Når båden skal på land

 • Spar på vandet ved afvaskning af algevækst på køl og skrog.
 • Hvis havnen har en vaskeplads, så husk at tilrettelægge  optagningen af båden, så vaskepladsen bruges til afvaskning af bundbegroning og bundmaling.
 • Undgå spild af olie, brændstof, frostvæske mm. ved afrigning af motorer.
 • Aflever alt olie- og kemikalieaffald i miljøcontainere og sorter efter havnens forskrifter.
 • Olie- og brændstoffiltre samt klude afleveres i miljøcontaineren.
 • Skyllevand med frostvæske opsamles ved udstødningsgattet i beholdere, der kan lukkes.

  Kontakt havnefogeden, hvis du er tvivl.


 

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website