FriluftsRådet

Blå Flag

Affald på havnen

En Blå Flag havn har brug for din hjælp til at indsamle og genanvende affald. På alle Blå Flag havne har du mulighed for at sortere dit affald.

Hvilke affaldsfaciliteter er der på en Blå Flag havn?
Blå Flag kampagnen har opstillet nogle krav til en havns modtagefaciliteter. En Blå Flag havn skal som minimum kunne modtage almindeligt husholdningsaffald, miljøfarligt affald, toiletspildevand og spildolie. Desuden ses det gerne, at sejlerne får mulighed for at frasortere flasker/glas, papir/pap, metal/dåser, plastik mm. samt at oppumpe bundvand fra lystbådene.

Hvorfor skal affaldet sorteres?
I affaldet fra en båd er der mange vigtige ressourcer, som kan genanvendes. Når du afleverer dit affald til genanvendelse, er du med til at:

 • beskytte og værne om miljøet
 • spare på naturens ressourcer
 • gavne havnen og samfundets økonomi. Det kan nemlig bedre betale sig at genanvende affald
 • reducere mængden af affald til forbrænding fra din båd.

Hvad kan du gøre? 

 • Bruge havnens affaldsspande og containere.
 • Sorter affaldet i de dele, der er på havnen.
 • Aflever spildolie, maling- og kemikalierester, afskrabet maling, gamle bådbatterier og alt andet miljøfarligt affald i dertil opstillede containere.
 • Behold giftige og farlige væsker ombord på båden, indtil det er muligt at aflevere dem på det anviste sted på land.
 • Brug havnens modtageordning til toiletspildevand og tøm ikke spildevand og marinetoilet ud i havnebassinet eller nær kysten.
 • Giv myndighederne øjeblikkelig besked om enhver forurening.
 • Spørg havnefogeden, hvis du er i tvivl.

 

Nedbrydningstider

Når affald smides i naturen, begynder det at blive nedbrudt til mindre dele. Nedbrydningstiden er den tid, det tager for en ting at forsvinde i naturen. 

 

Madrester: 2 uger
Appelsin- og bananskræller: 2-5 uger
Aviser: 3-12 måneder
Mælkekartoner: op til 2 år
Ispapir: op til 2 år
Ispinde: op til 10 år
Cigaretskod: 1-5 år
Tyggegummi: op til 5 år
Materiale i nylon: 30-40 år
Kapsler: op til 100 år
Plastikposer: 10-500 år
Plastikflasker: 10-500 år
Alu. dåser: 10-500 år
Cykler: mere end 1.000 år
Flasker og glas: 4.000-1.000.000 år

Kilde: Institut for Miljøvurdering

 

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website