FriluftsRådet

Blå Flag

Havnegæsten

image

En havn med Blå Flag har ydet en ekstra indsats for havnens miljø, sikkerhed, faciliteter og information. Indsatsen har til formål at beskytte havnens miljø og omgivelser og ligeledes højne havnens standard til fordel for dig som fast bruger eller besøgende.

Hvem kan få flag?
Alle strande og havne, som opfylder Blå Flag kriterierne indenfor vandkvalitet, sikkerhed, information, miljø, og faciliteter, kan modtage det Blå Flag. Flaget tildeles for et år af gangen og skal godkendes af både en dansk og international jury.

Hvad betyder det Blå Flag for mig?
Blå Flag er en miljømærkningsordning, der garantere at havnen arbejder for at sikre vores fælles natur og miljø. Gæster og lokale folk inddrages ved afholdelse af miljøaktiviteter og andre arrangementer for børn og unge. De informeres om, hvad man selv kan gøre for at bevare naturen, når man gæster en Blå Flag havn. Derudover skal en Blå flag havn være ren og velholdt, have livredningsudstyr, gode toiletforhold, affaldsfaciliteter mm.
Dette er alt sammen med til at alle får en god oplevelse på havnen.


På en Blå Flag havn finder du

 • Livrednings- og førstehjælpsudstyr
 • Nødtelefon på havneområdet
 • Brandbekæmpelsesudstyr
 • Natur og miljøaktiviteter
 • Information om miljøforhold og naturområder
 • Informationstavle
 • Toiletfaciliteter
 • Affaldsordning - også for miljøfarligt affald
 • Oplysning om god miljøpraksis

Husk på at det IKKE er tilladt at bade i danske lystbådehavne - ej heller i dem med Blå Flag.

Vidste du...

  • ...60.000 tankskibe sejler forbi Danmark om året.


 • ...at antallet af skibe, der transporterer olie stiger med det 3- dobbelte i løbet af 20-30 år.

• ...at mange olieudslip sker, fordi skibe med vilje lukker olie ud eller renser deres tanke med havvand.

 • ...at en olieplet på størrelse med en 5 krone er nok til at ødelægge en fugls fjerdragt, så den enten dør af kulde eller af at spise olien.
  

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website