FriluftsRådet

Blå Flag

Vil du etablere et Blå Flag Center?

Alle med nedenstående erfaring kan søge om at lave et Blå Flag Center, men før man etablerer et Blå Flag Center, er det fornuftigt at lægge en god plan der inkluderer tid, økonomi og ressourcer. Nedenstående kan give dig et overblik over de tanker man skal have gjort sig før man går i gang.

Hvad er ambitionsniveauet og motivationen for at lave et Blå Flag center?

Bemanding:

(Centerleder)

 • Gode sprogkundskaber i forhold til målgruppen
 • God formidler af natur og miljø og kendskab til lokalområdet
 • Have erfaring med/som: naturvejleder, medlem af Dansk Ornitologisk Forening, sportsfiskerforeninger, lærer som underviser i biologi mv.
 • Kendskab til Blå Flag programmet
 • God til at arbejde med mennesker, især børn og unge
 • Motivation og gejst

(Andet personale)

 • Praktikanter
 • Studerende, biologer
 • Frivillige med interesse


Åbningstider:

Centret bør være åbent på de tidspunkter hvor målgrupperne kan besøge den - specielt sommerferien og evt. efterårsferien.

Stationens udstyr:

 • Afhængig af aktiviteter
 • Låne fra skoler eller andre grejbanker (specielt i ferier)
 • Genbrug
 • Bruge naturmaterialer
 • Støttemuligheder (søg evt. om udlodningsmidler hos Friluftsrådet)

Centrets udstyr og miljøaktiviteter er afhængig af flere ting såsom:

Målgrupper, det omkringliggende område, økonomi, tid, frekvens, ideer og kreativitet.


Basisudstyr som går igen for alle stationer er:

Kikkert, stereolupper, mikroskoper, diverse fangst og måleudstyr.
Lav f.eks. en aktivitet hvor børnene selv fremstiller deres eget udstyr og efterfølgende går ud og fanger dyr og planter. En fangstsigte kan laves ud af en alm. køkkensigte og en træpind. Emballageformer som æggebakker, ymerbægre og plastikbakker kan anvendes til opbevaring og studie af dyr og planter mv.

Markedsføring:

 • Hvad kan laves selv?
 • Hvad er muligt at få lavet eksternt?
 • Blå Flag (webside, App)
 • Samarbejde med det lokale turistkontor, kommunens hjemmeside
 • Blå Flag kontaktpersonen i kommunen eller på havnen
 • Skilte ved centret
 • Plakater/information hos lokale butikker, institutioner, vandrehjem, hoteller, campingpladser, biblioteker, skoler samt sportsklubber/steder
 • Annoncer i lokalavisen samt omtale og artikler (få en journalist til at besøge stationen)
 • Sms tjenester

 

Aktiviteter kan udformes som:

 • Udstillinger
 • Konkurrencer
 • Guidet ture
 • Praktiske aktiviteter eller forsøg
 • Foredrag mv.

 

For at ansøge om et Blå Flag center skal Blå Flag modtage et oplæg med følgende punkter:

 • Motivation og baggrund for at ansøge
 • Målsætning med stationen
 • Målgrupper
 • Tidsplan for etableringen
 • Budget med drift og økonomisk ramme
 • Bemanding
 • Aktivitetsplan
 • Netværk og samarbejdspartnere til stationen

Oplægget sendes til: bf@friluftsraadet.dk


Søg tilskud til Blå Flag Center:

Et Blå Flag Center er en selvstændig enhed, som støttes med et mindre beløb fra Blå Flag miljømærkningsordningen. Flere gange om året uddeler Friluftsrådet udlodningsmidler til forskellige friluftsformål. Friluftslivet er i fortsat vækst og nogle er skabt i form af disse midler. Derfor er der mulighed for at søge om udlodningsmidler til jeres nye Blå Flag Center.
Læs mere i linkboksen til højre.  

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website