FriluftsRådet

Blå Flag

Årskalender

Ultimo november Blå Flag informerer om ansøgningsfrist

Hvis du ikke har modtaget en mail senest midt december bedes du kontakte Blå Flag på tlf. 33790079.
OBS! Tjek om kontaktdetaljerne i ansøgningsdatabasen (blaaflag-tastselv.dk) er korrekte, da det er dem der bliver brugt.

Ansøgningsperiode 1.dec - 12.januar Deadline for ansøgningen for Blå Flag 2014

Log in på ansøgningsdatabasen og udfyld ansøgningsskemaet. Husk at uploade et oversigtskort hvis man er helt ny ansøger eller hvis der har været opdateringer til kortet. Husk også, at miljøaktiviteterne skal med i ansøgningen på overskriftsplan.

1. marts Deadline for miljøaktiviteterne (5 i kommunen og 3 for havne)  Overskriften skal være tydelig så en vurdering af aktiviteten kan finde sted. Husk at miljøaktiviteterne skal indeholde et element af miljøundervisning.
Februar Indstilling af ansøgere til den danske Blå Flag jury Tilbagemedlinger på evt. afviste strande/havne og dispensationsansøgninger følger herefter
Uge X Blå Flag seminar -  strande Tid og sted oplyses i løbet af februar måned. Kan også afholdes om efteråret
Medio april Kommunen tager kontakt til sit laboratorium og planlægger prøveudtagningerne for sæsonen. Send Kriterium 1 (fra strandkriterierne) til laboratoriet så man er sikker på at prøverne overholde Blå Flag kriterierne. 
Primo maj Jurymøde i den Internationale Blå Flag jury Endelig godkendelse af den Internationale jury.  Udsendelse af officielle breve med godkendte og afviste strande og havne samt modtagelse af materiale- og flagpakker. Den officielle liste af Blå Flag modtagere offentliggøres.
Medio maj Blå Flag modtagere skal have modtaget sin flagpakke.

Flagpakkerne vil automatisk blive sendt til den adresse angivet i ansøgningsdatabasen. Informationsmateriale til strandene skal hentes og printes fra Servicesiden. Informationsmateriale til havnene bliver sendt til havnefodgen pr. post.

Medio maj Strande og havne gøres klar til sæsonen.

Alle Obligatoriske krav skal være bragt i orden inden det Blå Flag hejses. Brug tjeklisten så du er sikker på at alt er som det skal være. 

1. juni Blå Flag sæsonen starter

Det Blå Flag hejses på strande og havne. Flaget skal være hejst senest den 5. juni (Grundlovsdag).

Juni/juli Kontrolbesøg på alle strande og havne

Hvis der er ting som skal bringes i orden vil man via e-mail få besked herom samt den samlede vurdering fra kontrollørerne.

1. september Blå Flag sæsonen slutter for nogle strande

Blå Flag skal inden den 1. september have besked, hvis kommunen ønsker den afkortede sæson.

15. september Blå Flag sæsonen for strande slutter

Det Blå Flag tages ned og bortskaffes på den mest miljøvenlige måde.

15. november Blå Flag sæsonen for havnene slutter

Det Blå Flag tages ned og bortskaffes på den mest miljøvenlige måde.

Ultimo november Blå Flag informerer om ny ansøgningsfrist.

Prøvetagning

Det er vigtigt at være opmærksom på, at prøveudtagningsprogrammet overholder Blå Flags krav.

Bemærk følgende anbefalinger:
• Sikre jer at laboratoriet analyserer prøverne for både E.Coli og fækale streptokokker (Enterokker). (Foreslå dem at bruge blå mærkater til at vise, at det er en Blå Flag prøve.)
• Der må maksimalt være 17 dage mellem hver prøve. Derfor bør frekvensen mellem hver prøve ikke være mere end 14 dage, så der er en sikkerhedsmargin, hvis der sker fejl.
• Forslag til prøveudtagningsprogram kan inden sæsons start indsættes i et excel-ark, så det kan tjekkes om frekvensen overholdes.
• Hver gang I modtager en analyserapport bør det tjekkes, at der er analyseret for de to parametre, og at datoen følger prøveudtagningsprogrammet.

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website